El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Desenvolupament d’un programa de rehabilitació dels habitatges vulnerables

A la Trinitat Vella es donen situacions que provoquen un deteriorament del parc d’habitatges privat i la millora de les condicions d’habitabilitat serà una prioritat per a les actuacions en matèria d’habitatge. Així doncs, es pretén consolidar el Programa de rehabilitació per a finques d’alta complexitat fent èmfasi en la millora de les condicions d’accessibilitat i explorant la possibilitat d’instal·lar ascensors en aquells casos que sigui possible.

També s’intentarà abordar la problemàtica específica de la zona nord, amb un seguit de finques vulnerables afectades per la Modificació del Pla general metropolità dels entorns de la presó fins que no es produeixi la seva substitució definitiva i amb l’objectiu de millorar la seguretat i les condicions dels habitatges.

 

  • https://www.pladebarris.barcelona/sites/default/files/trinitat_vella_40_0.jpg