El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Desenvolupament d'accions adreçades a adolescents i joves

En coordinació amb els agents comunitaris que treballen amb adolescents i joves a Turó de la Peira i Can Peguera, es proposa una estratègia d'intervenció adreçada a aquestes franges d'edat que reforci, i complementi, si s'escau, les iniciatives existents en matèria de promoció de l'ocupació, prevenció de l'abandonament escolar prematur, foment del lleure saludable i l'educació en el lleure, etc. En concret, es consideren com a primeres línies d'intervenció les que es detallen a continuació: inclusió de joves en entorns de complexitat (Projecte 10 a 1); promoure la participació de joves en situació administrativa irregular en circuïts de continuïtat educativa o d'inserció laboral i fomentar el seu vincle amb iniciatives comunitàries impulsades des del territori; afavorir entre el jovent el reconeixement de les diversitats a través de la seva participació en iniciatives artístiques diverses (pintura mural, graffitis, teatre, concerts...); i posar en valor el espais actuals de trobada per a joves i adolescents juntament amb els equipaments i serveis del barri.

 

  • https://www.pladebarris.barcelona/sites/default/files/reunio-dun-grup-de-joves-de-diferent_0.jpg