El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Acompanyament per garantir itineraris d’èxit dels joves cap els estudis superiors i universitaris

Impuls de programes d'incentiu, motivació i acompanyament tutoritzat a joves del barri per tal d'accedir a estudis superiors i universitaris, des de les seves capacitats i voluntats per tal de superar obstacles vinculats a l'origen, condició social, econòmics, d'imaginari o d'expectativa educativa. El treball s'ha de desenvolupar com a una aposta compartida entre l'Administració local i educativa, els centres educatius de secundària del barri i l'àmbit universitari i pot tenir en la promoció d'espais i sales de treball i estudi al barri un dels seus eixos a desenvolupar.

 

  • https://www.pladebarris.barcelona/sites/default/files/el_raval_ciutat_vella_12_0.jpg