El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Nous perfils professionals a les escoles

La dotació extraordinària de 61 professionals de l’àmbit psicosocial als centres escolars públics dels barris amb Pla de barris té com a objectiu assegurar l’atenció global dels infants i les seves famílies en aquests centres, facilitant el treball conjunt i la mirada comuna entre els professionals de l’àmbit educatiu, social i de salut. Per tant, els centres han passat de tenir un equip docent a un equip educatiu, adaptant els professionals de cada centre a la realitat de l’entorn.

Aquests perfils professionals es reparteixen entre el total de centres educatius públics dels barris amb PdB (39), en les següents especialitats: psicòlegs, educadors, tècnics d’integració social, monitors, mestres especialistes en audició i llenguatge, i tècnics del Centre de Recursos Educatius per a Alumnes amb Trastorns del Desenvolupament i la Conducta. Tots ells entren a formar part de les escoles a partir del curs 2017-2018 i està previst que la seva tasca duri fins al curs 2019-2020.

La seva funció és, d’una banda, donar una millor atenció especialitzada als alumnes i les seves famílies i, de l’altra, garantir la formació i el suport a l’equip docent, de manera que es propiciïn noves cultures de treball conjuntes entre serveis socials, centres de salut i altres serveis comunitaris i  de referència.

 

  • https://www.pladebarris.barcelona/sites/default/files/nous_perfils_professionals_02_0.jpg
  • https://www.pladebarris.barcelona/sites/default/files/escola.png