El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Projecte Següent Pas: fotografia per a l'alumnat de sisè Institut Escola El Til·ler

El CEIP Bernat de Boïl està caracteritzat per un alumnat amb una gran diversitat cultural. Amb aquest projecte es pretén potenciar la relació entre els alumnes de l'aula, de manera que incrementi el clima de respecte i de convivència a partir del debat, la crítica constructiva i la participació.

La idea és oferir als alumnes un espai on aprenguin a detectar relacions abusives, on es pugui potenciar i treballar tots aquells valors, actituds i comportaments que promoguin models de relacions igualitàries. També donar a conèixer els diferents recursos i serveis que hi ha per als i les adolescents i apropar-los a aquells professionals del barri o districte que treballin en temes de joventut. La idea és treballar temes referents a la gestió de conflictes, tant a nivell individual com grupal, des d’ una perspectiva intercultural i de gènere fomentant al mateix temps la visió comunitària. S’utilitzarà l’art i la creativitat com a enfocament metodològic orientat cap a la transformació social i al creixement personal.

Destinatàries: Col·lectiu d’estudiants de 6è de primària de l’Institut Escola El Til·ler.

Objectius:

  • Sensibilitzar als joves en temes de diversitat.
  • Aprendre a expressar sentiments i emocions per tal d’aconseguir unes relacions interpersonals igualitàries.
  • Afavorir la presa de consciència dels i els participants al voltant del final d'etapa al que s'estan aproximant mitjançant la identificació de les emocions que senten en aquest moment.
  • Difondre el missatge als participants informals que seran receptors de l’activitat oberta.

 

  • https://www.pladebarris.barcelona/sites/default/files/ESCOLA%20EL%20TIL%C2%B7LER%20%282%29_2.JPG