El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Acompanyament al veïnat reallotjat de les Cases Barates

El programa d’acompanyament al reallotjament de les Cases Barates ha realitzat durant els darrers anys el suport en la creació de les noves comunitats derivades de la tercera fase de la remodelació de la zona. Combinant la presència al carrer i a les finques amb l’atenció a l’oficina del PdeB han ofert assessorament en múltiples qüestions –legals, energètiques, de posada en marxa dels habitatges, de convivència– amb l’objectiu d’apoderar les comunitats de veïns i veïnes per establir un marc comú de convivència plasmat en les normes internes de cada edifici. Durant els anys 2019 i 2020 prepararan la quarta fase de la remodelació amb una diagnosi dels habitatges de cases barates existents i treballaran, amb la població resident, el procés de canvi d’un habitatge horitzontal a un de vertical, en el qual hauran de conviure amb altres veïns i veïnes, gestionar i mantenir espais i elements comuns i organitzar-se autònomament.

 

  • https://www.pladebarris.barcelona/sites/default/files/CASES%20BARATES_0.JPG