El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Actualitat

Torna

De l'equip docent a l'equip educatiu: com s'han transformat els centres educatius dels barris del Pla de Barris?

11/11/2020 - 12:11h

Descarrega't l'avaluació que analitza les transformacions dels centres educatius del Pla de Barris.

El Pla de Barris, conjuntament amb el Consorci d'Educació de Barcelona, ha publicat una avaluació que analitza les transformacions que han tingut lloc en les 26 escoles, 9 instituts i 3 instituts escola que formen part del Pla de Barris de Barcelona.

Els centres de màxima complexitat estan vivint realitats educatives que requereixen noves maneres d’intervenir. El Pla de Barris, amb una dotació de 32 milions d’euros dedicats a l’àmbit educatiu, sembla una oportunitat per impulsar aquest canvi. Amb més de 160 accions impulsades, l’educació ha esdevingut el pal de paller de la transformació dels barris de Pla de Barris. Amb la publicació de l’informe “De l’equip docent a l’equip educatiu” observem com això ha ocorregut  des d’una perspectiva interna als centres.

Un doble anàlisi

En primer lloc, l’objectiu de l’informe és poder fer visibles els canvis i pràctiques que s’han portat a terme al llarg dels tres anys del projecte “De l’equip docent a l’equip educatiu” i que ens aporten informació sobre els factors facilitadors i d’altres que han actuat com una barrera en relació amb l’assoliment dels objectius de canvi que es plantejaven.

En segon lloc, es volen aportar dades per informar de la presa de decisions en relació amb la nova dotació de professionals del Pla de barris (2020-2024), tan pel que fa al perfil de les figures com a la manera en què s’incorporen als centres.

Mirant cap al futur: els nous reptes

El Pla de Barris compta amb una nova edició 2021-2024 on l’àmbit educatiu continuarà tenint la mateixa ambició. En concret, destinarà el 20% del total del pressupost de 150 milions d’euros. Amb aquesta mirada, l’informe ha de servir com a eina que permeti incloure les lliçons apreses en l’experiència d’aquests tres cursos en les 38 escoles i instituts, a la rèplica del model a nous centres. L’avaluació hauria de poder establir recomanacions per als centres que es trobaran en dos processos diferenciats: la continuïtat del pla i la nova incorporació.

La devolució d’aquest informe es traslladarà properament a una presentació pública a tots els agents implicats (direccions de les escoles, professionals, famílies, etc) en un acte de reconeixement de la feina que s’ha dut a terme i també de reflexió sobre la que vindrà els pròxims anys. Mentrestant, podeu descarregar l’informe d’avaluació fent clic aquí.