El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Torna

Nou Barris estrena el “Balcó d’Equipaments de Can Peguera”

04/03/2024 - 10:03h

L’espai connecta amb el Turó de la Peira i fa permeable i accessible aquest entorn

L’espai connecta amb el Turó de la Peira i fa permeable i accessible aquest entorn

Can Peguera i el Turó de la Peira han estrenat un nou entorn més accessible, que els connecta millor i els fa més permeables. És el “Balcó d’Equipaments de Can Peguera”, un projecte finançat pel Districte de Nou Barris i per Pla de Barris, i que ha culminat la primera fase d’execució amb un pressupost de 4,1 milions d’euros.

El conjunt del projecte, dividit en tres fases, aborda l’ordenació del territori limítrof entre el Turó de la Peira i Can Peguera. En concret, l’entorn delimitat pels carrers de Beret fins al passeig de Fabra i Puig, Vila-seca, i Biure. Aquest àmbit té una superfície de 10.584 m² i es troba a la falda del Turó de la Peira. A més, hi ha diversos equipaments públics: el CEE Públic Josep Pla, els jardins i la pista esportiva del Centre de Dia Llar-residència del Dr. Pi i Molist, i l’Associació juvenil “Tronada”.

De moment, l’Ajuntament ha enllestit la primera fase d’aquest projecte, en la qual ha intervingut en un entorn de prop de 7.500 m², és a dir, entre el carrer Beret i l’equipament de l’Associació Juvenil “Tronada”, i entre el Turó de la Peira i el carrer de Vila-seca. En aquest àmbit, s’ha creat un recorregut longitudinal a través dels diferents equipaments i edificis existents i s’han obert connexions transversals per facilitar una comunicació fluida tots dos barris.

Les actuacions concretes que s’han dut a terme per millorar aquesta connexió inclouen la instal·lació d’un nou ascensor al carrer Vila-seca i la millora dels altres ascensors prèviament existents a la Cosa Nostra i també al carrer Vila-seca. També s’han creat nous trams d’escales, com per exemple el que va entre Vila-seca i el carrer de Biure.

Finalment, en tot aquest entorn s’han renovat també l’enllumenat públic, el paviment, els guals i els escocells.