El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Torna

L’Ajuntament desplega les extraescolars artístiques i científiques gratuïtes en 15 barris amb la voluntat de seguir eixamplant els drets culturals a Barcelona

25/10/2022 - 11:10h

Pla de Barris A través del projecte ‘Caixa d’eines’, el Pla de Barris implanta una oferta d’extraescolars per a 2.300 alumnes

A través del projecte ‘Caixa d’eines’, el Pla de Barris implanta una oferta d’extraescolars per a 2.300 alumnes dels barris de Bon Pastor, Baró de Viver i Trinitat Vella, el Besòs i el Maresme, Trinitat Nova, Roquetes, Verdun, Turó de la Peira, Prosperitat, Ciutat Meridiana, Torre Baró, Vallbona, el Raval i el Gòtic, el Poble-sec i El Carmel.

L’Ajuntament de Barcelona està desplegant el Pla de Drets Culturals a través del qual aborda d’una forma transversal i integral tot un seguit d’actuacions per fomentar la participació cultural a la ciutat i l’educació artística al llarg de la vida. Forma part d’aquest pla la mesura Cultura i educació: dret a la participació cultural i a l’educació i pràctica artística al llarg de la vida, que planteja com a missió avançar en el desenvolupament d’una política pública transversal en els àmbits cultural i educatiu, per reduir les desigualtats en el dret a la participació en la vida cultural de la ciutat i garantir l’equitat d’oportunitats en l’accés a l’educació de qualitat al llarg de la vida. En el rerefons hi ha la visió estratègica de l’Ajuntament de Barcelona, que considera la cultura i l’educació dos àmbits indestriables que cal abordar de manera conjunta.

En aquest context l’Ajuntament, a través del Pla de Barris i en col·laboració amb el Consorci d’Educació de Barcelona (CEB), l’Institut Municipal de Cultura de Barcelona (ICUB), l’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) i els districtes implicats amplia aquest curs l’oferta d’extraescolars culturals, artístiques i científiques gratuïtes a un total de 15 barris de la ciutat, amb la perspectiva que en puguin gaudir aquest curs un total de 2.317 alumnes de centres educatius, d’acord amb les places ofertades per aquest curs. Alumnes que participen en un total de 146 tallers i activitats setmanals programats, amb un pressupost anual de prop de 440.000€.

Seguint la metodologia del projecte del Pla de Barris “Caixa d’eines” – que introdueix les arts com una eina d’expressió i d’aprenentatge a les escoles des d’una perspectiva territorial- la creació d’una oferta d’activitats extraescolars culturals, artístiques i científiques gratuïtes respon a la necessitat de pal·liar les desigualtats observades en alguns territoris de la ciutat en els quals no hi ha accés ni possibilitat de participació a aquest tipus d’activitats.

El programa d’activitats extraescolars del Pla de Barris persegueix els següents objectius:

– Oferir activitats de qualitat de forma accessible i variada en els àmbits d’arts i ciència adreçades a infants i adolescents d’un territori.
– Generar espais de coordinació conjunta entre centres educatius i equipaments d’un mateix territori.
Acompanyar i dinamitzar les AFAS per tal que siguin espais actius de participació, planificació i disseny d’activitats extraescolars sense que això suposi una càrrega afegida a nivell de qüestions contractuals.
Implicar equipaments culturals de l’entorn en la promoció i realització d’activitats extraescolars en aquell territori així com el treball conjunt amb els centres educatius.
Generar itineraris de continuïtat entre els infants i adolescents d’un territori.​

Tots els barris del Pla de Barris ofereixen aquest curs activitats extraescolars de caire artístic i científic. La manera de gestionar-les, la intensitat de l’oferta, les entitats col·laboradores, les disciplines i el grup d’edat a qui es dirigeixen varien d’un barri a un altre, amb una clara voluntat de tastar diferents metodologies. D’aquesta manera se n’evaluarà l’impacte a posteriori.

La ‘Caixa d’eines’ creix i forja el camí de les escoles per convertir-se en centres culturals dels barris

‘Caixa d’eines’ és un programa impulsat pel Pla de Barris i el Consorci d’Educació de Barcelona que introdueix la pràctica artística dins del currículum escolar, amb l’objectiu de reduir les desigualtats culturals entre els barris. Aquest curs, la ‘Caixa d’eines’ continua creixent coincidint, de fet, amb l’expansió i el desplegament que també ha tingut en els darrers mesos el propi Pla de Barris, present actualment en 23 barris de la ciutat.

Aquest curs, doncs, 51 centres educatius de la ciutat estan desenvolupant alguna de les propostes i projectes del programa ‘Caixa d’eines’, dels quals 31 són escoles de primària, 10 instituts, 9 instituts escola, i 1 centre d’educació especialitzat. En aquest desplegament també hi ha implicats 62 equipaments, entitats i creadors i creadores de 6 districtes de la ciutat i de 18 barris: Prosperitat, Turó de la Peira-Can Peguera, Roquetes-Verdun, Vallbona-Torre Baró-Ciutat Meridiana, Trinitat Nova, Bon Pastor-Baró de Viver, Trinitat Vella, el Besòs i el Maresme, el Raval, Poble-sec, la Marina i el Carmel-Can Baró. Així doncs, amb una inversió de 3 M€, el programa ‘Caixa d’eines’ ja implica al voltant de 5.500 alumnes i 360 docents, afavorint la creació de fortes aliances entre les entitats i els equipaments culturals tant els de proximitat com els de ciutat i les escoles.

La consolidació del programa ‘Caixa d’eines’ contribueix a forjar una transformació de les escoles, un canvi de paradigma, en el qual els centres escolars tendeixen a esdevenir també referents culturals en els seus territoris.

El programa “Caixa d’eines” introdueix les pràctiques artístiques en el currículum escolar, i per tant, dins de l’horari lectiu, amb l’objectiu de reduir les desigualtats culturals existents entre barris de la ciutat. Es va iniciar durant el curs 2017-2018 en una primera fase centrada en l’activitat en horari lectiu. En aquest primer període, el programa va arribar a 30 centres educatius, va implicar 20 entitats i al voltant de 3.000 infants i joves de la ciutat.

Ara enceta una segona etapa on no només amplia el nombre de centres educatius, equipaments, entitats i alumnes i docents als quals arriba sinó que desplega també una nova metodologia: incorpora als diferents centres educatius un perfil artístic i de mediació que no té com a objectiu principal l’activitat directa a l’aula, sinó la formació de l’equip docent, l’acompanyament al claustre per incorporar la pràctica artística i relacionar-la amb les competències i el projecte educatiu del centre.

A la vegada treballa per la sostenibilitat dels projectes més enllà de la intervenció extraordinària del Pla de Barris, afavorint fortes aliances entre els centres educatius i els equipaments culturals de proximitat i de ciutat.

Connexions entre els centres culturals i els centres educatius

En aquest terreny, de fet, l’Ajuntament de Barcelona està desplegant tota una línia de treball per afavorir la connexió entre els centres culturals i educatius propers. Es pretén fer-los més permeables i esborrar barreres entre ells, de manera que els centres educatius esdevinguin espais de producció cultural, entesos en un sentit de creació, investigació i reflexió, i al seu torn els espais culturals siguin molt més ambiciosos en el seu treball educatiu.

Amb aquest objectiu, i per impuls de la Direcció de Patrimoni i Museus de l’Institut de Cultura  de Barcelona, s’ha creat un grup de treball per ajudar a definir i concretar les funcions dels serveis educatius i de mediació dels museus municipals, per tal de definir un catàleg tipus i estàndard que permeti unificar criteris de contractació d’aquests serveis, així com la seva implementació al conjunt de museus municipals durant els anys vinents.

Amb aquesta idea de fer un abordatge estratègic dels àmbits de cultura i educació, l’Ajuntament col·labora amb les polítiques d’altres administracions que treballen per promoure la vinculació dels àmbits de cultura i educació en tot el territori català.

Una altra de les actuacions previstes en la mesura Cultura i educació: dret a la participació cultural i a l’educació artística al llarg de la vida (inclosa en el Pla de Drets Culturals) és la posada en marxa de la sisena escola municipal de música, al districte de Sant Martí. Aquesta ampliació de la Xarxa d’Escoles musicals de Música i Arts, que es gestionen a través de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB), tindrà lloc al llarg dels dos propers cursos, amb una inversió prevista de 9 milions d’euros. El nou equipament, que s’ubicarà en l’edifici de l’antic Pere Calafell, al barri de Sant Martí de Provençals, amplia un mapa de centres municipals d’ensenyament musicals integrat a hores d’ara també per les escoles existents als districtes d’Horta-Guinardó, Sarrià-Sant Gervasi, Eixample, Nou Barris i Sant Andreu.

Nou programa d’ajuts i beques

L’actual mesura de cultura i educació es basa en l’actualització, ampliació i concreció de tot allò que es plantejava a la mesura de govern “Cap a una política pública de cultura i educació”, presentada l’any 2019, que es va impulsar de manera conjunta entre l’Institut de Cultura de Barcelona, l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona i el Consorci d’Educació de Barcelona.

La concepció dels dos àmbits com elements inseparables és un element central de les polítiques municipals. En són bona mostra els nombrosos programes dissenyats des de la transversalitat que es porten a terme tant en els centres educatius com en els culturals. Programes veterans com En residència, que aquest curs ha iniciat la 14ª edició, o novetats com Escena Pilot, iniciat el curs 2020-2021 que consisteix en la realització d’un espectacle teatral de creació col·lectiva entre l’alumnat provinent de diferents instituts públics de la ciutat.

En la mateixa línia d’acompanyament i estímul de la pràctica musical, en els propers mesos es posarà en marxa un nou programa d’ajuts a les famílies que complementarà el sistema de beques, descomptes i bonificacions per als alumnes de les famílies més necessitades que ja funciona actualment tant en les escoles municipals de música com en les privades. El nou programa, amb una dotació de mig milió d’euros que s’anirà incrementant en els propers anys, suposa un sistema d’ajuts molt més ampli que a més de la música s’adreçarà a tot tipus de pràctica artística.