El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Caixa d'Eines

Caixa d’eines és un programa que introdueix pràctiques artístiques dins el currículum escolar per reduir les desigualtats, unint l’educació formal, la no formal i la comunitat, i generant dinàmiques coherents d’interrelació perquè la cultura esdevingui un motor de transformació.

En col·laboració amb els equips educatius de les escoles, instituts i, en menor mesura, dels equipaments de proximitat (biblioteques i centres cívics) dels barris de Pla de Barris, Caixa d’eines proporciona estris per experimentar i gaudir de l’art a través de l’expressió i la creativitat de manera col·lectiva i cooperativa. Aquestes activitats —que també ajuden a desenvolupar habilitats emocionals, competències de comunicació i impacten en totes les àrees d’aprenentatge— s’ofereixen a través de tallers educatius en projectes de música, circ, arts escèniques, arts plàstiques o audiovisuals.

Més enllà dels beneficis que la presència de les arts dins d’un centre educatiu significa per als alumnes, l’impacte s’amplia a la dinàmica d’aquest centre, a tota la comunitat educativa, a les famílies i al reconeixement del centre educatiu en el seu barri. I aquest impacte, individual i plural a la vegada, obre nous horitzons i promou canvis personals i col·lectius als centres educatius, als equipaments culturals i als equipaments de proximitat.

Caixa d’eines s’estructura en quatre pilars:

La transversalitat: potencia la idea de comunitat educativa i la vida als barris i es desenvolupa a partir del treball conjunt i l’aliança de l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), el Consorci d’Educació de Barcelona (CEB), l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB), el Consorci de Biblioteques, els Districtes i el Pla de Barris.

Aquest treball en xarxa permet compartir interessos i objectius comuns, dibuixar estratègies conjuntes i sumar recursos entre àrees i departaments. A més, dona coherència al projecte educatiu del centre, consistència als continguts i continuïtat a les propostes.

L’equitat: es treballa l’equitat que entenem com a igualtat d’oportunitats i que permet incorporar la diversitat de contextos. Cada persona i cada barri necessita propostes que contemplin i incorporin la seva realitat específica. L’equitat ofereix flexibilitat per construir propostes concretes per a cada territori, i facilita l’assoliment d’objectius.

El codisseny: potencia activament la cocreació de propostes, de manera que totes les veus estiguin representades, i crea espais de governança compartida. El codisseny potencia la línia de la transversalitat i l’equitat i fa partícip a tothom en la proposta i en l’estratègia dels projectes.

La sostenibilitat: el programa planteja projectes a mitjà i llarg termini per donar temps a l’encaix, per generar impacte, arrelar-se al centre i generar una transformació social i cultural real.

Caixa d’eines té sis models diferents d’intervenció:

Intervenció en l’alumnat: es treballa directament amb l’alumnat en la pràctica artística i en l’experiència de viure un procés creatiu. Es treballa amb grups i classes concrets. A secundària es pot dur a terme en el marc de les matèries optatives.

Acompanyament al centre: es basa en la incorporació d’un perfil artístic al centre que acompanya tant l’equip educatiu com el desenvolupament de la intervenció dins l’aula amb l’alumnat.

Eix singular: s’estableix una disciplina artística com a eix vertebral del centre educatiu, com la música, els audiovisuals o el circ. D’aquesta manera, la línia artística impacta els alumnes de tots els nivells educatius. Generalment, s’implementa en instituts escola per donar continuïtat educativa al canvi de cicle i reduir l’abandonament escolar.

Educarts: programa especial d’ensenyament artístic que es desenvolupa a tots els centres educatius de la Zona Nord de Nou Barris (Ciutat Meridiana, Vallbona i Torre Baró).

Sales de cultura i educació: hi ha barris en què manquen espais i equipaments culturals, siguin de programació, creació o formació. Per això es fan petites intervencions estructurals i tècniques en sales d’actes o gimnasos d’alguns centres educatius per esdevenir equipaments culturals fora horari lectiu.

Extraescolars: es posa en marxa un programa d’activitats extraescolars artístiques i científiques en els barris del Pla de Barris amb la voluntat d’augmentar, diversificar i facilitar l’accés a aquesta oferta d’activitats extraescolars.

Caixa d’eines és un programa conjunt entre el Pla de Barris i l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB). En la seva fase de diagnosi, el Pla de Barris va detectar grans dèficits i desequilibris territorials en l’àmbit cultural, des de l’oferta d’educació artística dins i fora escola, fins a la programació d’activitats culturals i equipaments. Aquesta desigualtat en el bagatge cultural condiciona la construcció d’horitzons personals i professionals, i s’evidencia una gran desconnexió entre el sistema cultural i l’educatiu. Per tot això, el pla va incorporar la cultura com un dels seus eixos centrals i la vincula directament a l’educació.

La Caixa d’eines en dades:

57 CENTRES EDUCATIUS

36 escoles de primària, 12 instituts, 8 instituts escola, 1 centre d’educació especialitzat

52 EQUIPAMENTS, ENTITATS, CREADORS/ORES

24 equipaments, 22 entitats, 6 creadors/ores independents

6 districtes

Nou Barris, Sant Andreu, Sant Martí, Ciutat Vella, Sants-Montjuïc, Horta-Guinardó

18 BARRIS

La Prosperitat, Turó de la Peira, Can Peguera, les Roquetes, Verdum, Vallbona, Torre Baró, Ciutat Meridiana, la Trinitat Nova, el Bon Pastor, Baró de Viver, la Trinitat Vella, el Besòs i el Maresme, el Raval, Poble-sec, la Marina, el Carmel, Can Baró

  • https://img.youtube.com/vi/HulzqaC2was/0.jpg HulzqaC2was
  • https://img.youtube.com/vi/p-w13r-MMnw/0.jpg p-w13r-MMnw
  • https://img.youtube.com/vi/DRzpWQ5zdxg/0.jpg DRzpWQ5zdxg
  • https://img.youtube.com/vi/B9PuzTTcpAQ/0.jpg B9PuzTTcpAQ
  • https://img.youtube.com/vi/QvvwLDEKWKg/0.jpg QvvwLDEKWKg