El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Programa de rehabilitació de finques vulnerables

En matèria d’habitatge, un dels objectius del PdB ha estat promoure la rehabilitació de finques de gran complexitat (social i econòmica). Si bé és cert que Barcelona disposa d’ajudes per a la rehabilitació, també es constata que certes finques (sovint vulnerables socialment) queden al marge d’aquestes ajudes.

Aquest fet empeny a crear un programa d’ajudes amb un finançament específic i uns criteris d’accés que clarament busquen impactar en finques degradades i amb una alta vulnerabilitat social. L’objectiu del programa és:

  • Fer més accessibles les ajudes (que poden arribar a ser del 100% segons condicions socials dels beneficiaris), a través d’un acompanyament en tot el procés de rehabilitació (tècnicament, administrativament i socialment).
  • Preservar les condicions de vida dels actuals veïns i veïnes i evitar els possibles moviments d’expulsió.
  • Contribuir en la incorporació al mercat de nou habitatge de lloguer social.
  • Contribuir a la cohesió social gestionant conflictes i propiciant la regulació de la comunitat de propietaris. En el seu cas, mitjançar amb el propietari en la millora de les condicions dels llogaters.

A partir d’una potent diagnosi feta a tota la ciutat de Barcelona (UPC 2017) i identificades les finques amb uns indicadors més crítics (socials i de conservació), s’inicia un treball de camp proactiu apropant-se a les comunitats detectades i oferint l’acompanyament en el procés de rehabilitació i tramitació d’ajudes.

El treball de camp de l’equip tècnic ha permès detectar i acompanyar un total de 123 comunitats de propietaris de finques potencialment vulnerables i iniciar un total de 96 expedients (1.582 famílies beneficiàries) que acabaran rehabilitant la seva finca gràcies al recolzament econòmic i social d’aquest programa. Actualment, quatre finques ja han iniciat les obres, 41 ja tenen la llicència per iniciar-les i les 51 restants estan en procés de redacció del projecte.

 

  • https://www.pladebarris.barcelona/sites/default/files/8M8A9234_0.jpg