El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Servei municipal de canguratge: Concilia

L’anomenat Projecte Concilia funcionarà en un primer moment com a prova pilot durant cinc mesos, de manera ininterrompuda fins al proper 14 de febrer, amb l’objectiu de contribuir a l’harmonització de la vida laboral, familiar i personal mitjançant un servei que respongui a les necessitats de conciliació existents, principalment per part de les dones, pel que fa a l’atenció dels infants a la seva cura. Aquest servei es durà a terme als barris que formen part del Pla de Barris. A continuació trobareu tota la informació corresponent al servei.

A qui va dirigit?

Els usuaris i usuàries d'aquest servei son nens i nenes de 4 a 12 anys (en edat d’escolarització incloent des de P3 fins a 6è de primària).

Es prioritzarà les sol·licituds de famílies monoparentals o dones en situació de violència de gènere, aquelles unitats familiars amb pocs recursos econòmics, les llars amb un nombre més elevat d’infants a càrrec, circumstàncies personals com malalties o emergències familiars.

El Projecte Concilia està format per un equip intercultural que parla diferents idiomes per facilitar l’accessibilitat del servei a famílies de diferents orígens.

Quins son els criteris d'accés que cal complir?

Per tal de poder fer ús del servei, s'haurà de complir un o més d'un dels següents requisits

  1. Família monoparental i/o dona en situació de violència de gènere
  2. Unitat familiar amb pocs recursos econòmics
  3. Nombre d’infants a la llar
  4. Necessitat de conciliació familiar, laboral i personal
  5. Circumstàncies personals de la família i/o la dona: malalties, emergències familiars, etc.
  6. Residència a la ciutat de Barcelona
  7. Usuària o usuari d’un servei i/o projecte de l’Ajuntament de Barcelona o d’una entitat del tercer sector

Quines activitats realitzaran els infants?

S'habilitaran espais que contribueixin al desenvolupament de la personalitat infantil mitjançant el joc i les joguines. Es realitzaran activitats i tallers lúdicoeducatius relacionades amb l’educació per a la igualtat, la diversitat i, en general, l’educació en valors sociocomunitaris.

En quins punts es durà a terme?

Es durà a terme als 6 espais que llistem a continuació:

Cadascun dels sis punts tindrà capacitat per acollir entre 6 i 8 infants per hora, sempre d’entre 4 i 12 anys, i estaran gestionats per una vintena d’educadors i educadores que treballaran a jornada completa, la qual cosa possibilitarà igualment l’ocupació juvenil.

Quins horaris tindrà?

El Projecte Concilia acull, per franges horàries, a fills i/o filles fora de l’horari escolar. El servei està disponible els 7 dies la setmana (dissabte i diumenge inclosos), distribuint l’horari de la següent manera:

  • De dilluns a divendres. des de les 15.00 fins les 20.30 h.
  • Festius, dissabtes i diumenges, de 9.30 a 14.00 h i de 15.30 a 18.30 h.

Quin cost té?

Aquest servei és totalment gratuït.

Com puc inscriure'm?

Les inscripcions a aquest servei es realitzaran de manera telemàtica, a través d'un formulari en línia que trobareu fent clic aquí. Tot i que es prioritzaran les inscripcions per aquesta via, també es podran realitzar inscripcions presencials, prèvia concertació de visita:

El servei s'haurà de demanar amb 48 hores d'antelació i es podran valorar casos d’emergència que impossibilitin aquesta d’antelació. També es podrà demanar el servei amb previsió a dues setmanes vista.

Pla de Xoc covid-19

La iniciativa forma part igualment del Pla de Xoc Social que ha engegat l’Ajuntament de Barcelona per fer front als efectes socioeconòmics generats per la Covid-19, i que han colpejat de manera més forta els barris més vulnerables de la ciutat. Per aquesta raó les derivacions als servei es faran preferentment des de serveis municipals com són el  centre Barcelona Cuida, els Centres de Serveis Socials, Barcelona Activa, el Pla de Barris, els Punts d’Informació i Atenció a les Dones (PIAD) o bé el Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida (SARA), però també des d’entitats socials de la ciutat que treballen al territori. D’aquesta manera es vol afavorir l’accés especialment de dones que formen famílies monomarentals a cursos de formació o altres recursos ocupacionals. Igualment es vol facilitar l’accés, promoció i manteniment del seu lloc de treball, promoure el benestar de les seves famílies i afavorir l’existència d’un temps propi que permeti la seva participació plena en la comunitat.

 

  • https://www.pladebarris.barcelona/sites/default/files/PDB_concilia_banner_1920x1350.jpg