El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Actualitat

Torna

Recta final de la transformació urbana als setze barris que més ho necessiten

27/01/2019 - 10:01h

Pla de barris. Aquest 2019 s’invertiran 87 milions d’euros en 73 actuacions.

El Pla de barris destina 87 milions d’euros per executar 73 actuacions amb la finalitat de crear, renovar i reurbanitzar espais públics i reformar centres educatius públics dels 16 barris amb més desigualtats de la ciutat. El 2019 es portaran a terme una seixantena d’aquestes obres.

El 2019 el Pla de barris entra en la fase final d’execució en els 16 barris del programa. Per millorar-hi l’accessibilitat i la vida comunitària i combatre-hi les desigualtats en educació, s’han destinat 87 milions d’euros en un total de 73 actuacions urbanístiques. Del conjunt de les obres, 21 ja s’han realitzat i les 58 restants s’executaran el 2019.

Educació

L’eix educatiu és un dels més importants del Pla de barris, entès com un element clau per garantir la igualtat d’oportunitats. En un de cada tres centres educatius dels setze barris del pla s’han fet millores d’accessibilitat, estructurals, d’ampliació o de reforma dels centres educatius. Aquest és el cas, per exemple, de l’Institut Barri Besòs, al Besòs i el Maresme, on, per potenciar l’oferta cultural al barri, s’ha reformat la sala d’actes per adaptar l’espai, l’escenari i el sistema d’il·luminació, so i vídeo perquè s’hi puguin presentar obres de teatre, de dansa o concerts de mitjà o gran format.

Equipaments comunitaris

Un altre dels objectius del Pla de barris és fomentar la convivència i els espais de trobada als barris. Es destinen 22 actuacions urbanístiques a afavorir i fomentar el teixit comunitari i associatiu dels barris. Un exemple d’aquestes actuacions és la creació d’un nou espai jove als locals del carrer de la Química, a la Marina, perquè esdevingui un lloc de participació i impuls d’activitats juvenils. Una altra actuació és la remodelació del passadís de la Trinitat, un espai on es concentra gran part del teixit associatiu del barri. Les obres permetran reparar-ne els espais i adaptar-los a les necessitats actuals de les entitats.

Més espais públics i millora de l’accessibilitat dels barris

Perquè hi hagi més espais de trobada als barris, s’estan executant 21 actuacions per habilitar places, parcs, jardins i zones infantils. Per exemple, les remodelacions de la rambla del Raval, la plaça de Vázquez Montalbán i la plaça de Salvador Seguí n’afavoriran l’ús veïnal, amb més espais per a joves i gent gran, noves zones de joc infantil i l’ampliació del verd urbà.

En termes d’accessibilitat, als barris s’han impulsat 19 actuacions per instal·lar-hi escales mecàniques i ascensors, i s’hi han eliminat barreres per millorar la mobilitat del veïnat. A la Teixonera està en marxa la instal·lació d’escales mecàniques de doble sentit en trams entre carrers que tenen desnivells d’uns 15 metres. Un altre exemple és la reurbanització del carrer de la Mina de la Ciutat, a les Roquetes, perquè els veïns guanyin un espai de passeig en aquest eix de gran activitat comercial.

Un pla contra les desigualtats

Assegurar l’accés als serveis, el dret a l’espai públic i el dret a unes condicions de vida dignes a cada barri permet reduir les desigualtats entre els barris i tenir una ciutat més cohesionada. Aquest és l’objectiu del Pla de barris, un programa amb accions transversals en educació, activació econòmica, habitatge, urbanisme, drets socials i cultura que s’implementen amb la col·laboració dels veïns i veïnes als barris amb més dificultats socioeconòmiques: en barris de l’eix Besòs i barris de muntanya i de l’eix litoral.