El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Actualitat

Torna

Connectar la via Trajana, un dels grans projectes del Pla de barris de la Verneda i la Pau

06/06/2018 - 09:06h

Pla de barris. Plantejament d'una intervenció integral per connectar la via Trajana amb la resta de veïnat.

La via Trajana és una de les àrees que presenta més aïllament urbà i social en el seu mateix barri, el de la Verneda i la Pau, i també respecte a la ciutat. Això és degut a la gran quantitat d’infraestructures que travessen l’espai, com són els polígons i les vies fèrries. Ara tot això canviarà: el Pla de barris de la Verneda i la Pau planteja una intervenció integral en aquest entorn per connectar-lo amb la resta del veïnat i generar un nou espai més amable i social. Amb l’objectiu de fer una diagnosi participada amb el veïnat de la via Trajana, al llarg de l’any passat i aquest 2018 s’han dut a terme diverses sessions participatives per tractar la remodelació de la zona.

El nou projecte de la via Trajana inclou transformar l’espai en un eix cívic, millorar la connectivitat de les zones més aïllades, generar nous usos socials i comunitaris —com ara espais socioeducatius de petanca i horts urbans—, ordenar el transport públic i el privat, bicicleta, vianants, millorar l’accessibilitat i eliminar barreres arquitectòniques, així com implantar un carril de serveis. També s’ampliarà l’espai públic i el verd urbà, i es milloraran l’enllumenat de la vorera Besòs i els elements de mobiliari urbà.