El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Actualitat

Torna

Seguiment del Pla de barris

21/03/2019 - 08:03h

Pla de barris. Estat d'execució de les actuacions Pla de barris de Barcelona en setze barris de la ciutat.

Doneu un cop d’ull a la memòria de seguiment del Pla de barris de Barcelona.

L’execució i la implantació dels deu plans de barri està prevista entre els anys 2017 i 2020, i, ara que som a la meitat, ens ha semblat pertinent realitzar aquesta memòria, que recull tots els projectes i les actuacions que ja s’estan duent a terme. El pressupost del pla en el seu conjunt és de 150 milions d’euros, 113 dels quals estan dedicats a la inversió en obres a l’espai públic, equipaments i rehabilitació de finques, i 37 són per a la despesa corrent en programes educatius, d’ocupació, socials, esportius i culturals.

Actualment ja hi ha adjudicat prop del 70% de la despesa, i el grau d’execució del pla s’adequa a les previsions de la seva planificació. La memòria de seguiment del Pla de barris de Barcelona conté la informació detallada dels programes transversals que s’estan desenvolupant en tots els barris, així com les actuacions més destacades de cadascun d’ells. La informació s’ha actualitzat aquest mes de març.

Podeu consultar en línia o descarregar-vos la memòria de seguiment (març del 2019) fent clic aquí.

També podeu consultar en línia totes les publicacions anteriors del Pla de barris de Barcelona:

Plans per barri: