El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Actualitat

Torna

L’Espai Tres Ulls de Trinitat Nova obre per acollir activitats del veïnat i les entitats amb l’impuls del Pla de Barris

28/04/2022 - 06:04h

Pla de Barris. El Pla de Barris destinarà 250.000 euros per a la dinamització de l’espai fins al 2024.

Aquest espai forma part del projecte educatiu de barri i ha d’esdevenir un eix d’activitats generades per les entitats i el mateix veïnat i obertes a tot el barri. El Pla de Barris destinarà 250.000 euros per a la dinamització de l’espai fins al 2024.

La imminent incorporació de tres figures de dinamització comunitària a l’Espai Tres Ulls és un punt d’inflexió en la posada en marxa d’aquest equipament, que té com a objectiu esdevenir un pol d’activitats comunitàries a Trinitat Nova, en l’àmbit cultural, educatiu i esportiu. Una programació creada per les mateixes entitats del barri amb l’objectiu de generar cohesió social, múscul associatiu, identitat de barri, i enfortir la relació entre veïnat.

En la primera edició del Pla de Barris de Trinitat Nova el principal eix d’acció va ser la definició i implementació d’un nou model educatiu al barri, un model que supera l’àmbit educatiu formal o docent, incorporant el concepte d’educació en l’àmbit no formal. Es va crear un equipament educatiu obert a tot el veïnat, que incorporava també un Institut Escola (ieTN). Aquest Institut Escola es va concebre amb un eix singular i transversal des de P3 fins a 4rt de la ESO al voltant de les arts audiovisuals, incorporant així les pràctiques artístiques al projecte educatiu de centre. I aquest eix singular es va estendre més enllà de l’educació formal, generant espais de creació i relació fora de l’horari lectiu (club de vídeo, mediateca, ràdio, plató de gravació, etc…). Aquests espais i el seu funcionament fora d’horari lectiu és el que s’anomena Espai Tres Ulls.

Un equipament híbrid

L’Espai Tres Ulls és un equipament híbrid on es combina l’educació obligatòria de primària i secundària amb altres activitats de caire comunitari, adreçades a tot el veïnat de Trinitat Nova i el seu entorn, agafant com a protagonistes les propostes sorgides per part de les entitats i el veïnat, i ampliant l’horari d’obertura d’aquest equipament. El projecte vol fomentar la participació i construcció de propostes compartides, més que el mer consum d’activitats, i configurar un projecte innovador a tres nivells:

  1. Concretar les interrelacions entre la vessant educativa, cultural i comunitària com a estratègia de transformació d’una realitat social diversa
  2. Enfortir la dinamització comunitària i la participació del veïnat de Trinitat Nova a través dels seus equipaments.
  3. Disposar d’equipaments d’intersecció entre diverses comunitats i entre segments de població de diferents generacions, com a nova forma de concebre i dissenyar els programes i serveis públics.

En aquest projecte els eixos educatiu, cultural i comunitari estan interrelacionats tant en horari formal com en l’horari no formal, interrelacionant el vector docent, amb el socioeducatiu i el no reglat. L’Espai Tres Ulls busca ampliar les oportunitat educatives amb propostes formatives i culturals de qualitat, enfortir la cohesió social, facilitar la incorporació d’iniciatives comunitàries, aconseguir connexions i relacions entre els diferents segments de població, crear una proposta integradora i coherent amb el territori, i fomentar la relació entre comunitats i orígens diversos. Aquesta proposta aspira a generar nous models i plantejaments que puguin aplicar-se a altres realitats de la ciutat amb unes característiques determinades.

 Un nou model d’èxit

Aquest nou equipament esdevé un model pilot a Catalunya, en tant que es defineix com un ens híbrid entre equipament educatiu i centre cultural, albergant nous espais de caire comunitari adreçats a tot el veïnat, més enllà de la comunitat educativa. Un gimnàs, un cinema, una sala d’arts escèniques, espai de circ, mediateca i biblioteca, unitat de ràdio, plató amb croma… són espais d’ús cívic que enriqueixen la proposta educativa, amb la finalitat d’aconseguir un pol d’acció ciutadana al barri, enfortint la cohesió, la identitat i el sentiment de pertinença al barri, i defugint de la catalogació de “barri dormitori”.

Es tracta d’una proposta definida i consensuada de forma horitzontal entre les diverses administracions implicades. El Pla de Barris aporta prop de 250.000 euros entre el 2022 i el 2024 per la dinamització de l’Espai Tres Ulls, però la inversió global del projecte educatiu al barri de Trinitat Nova és de més de 7 milions d’euros, arrencant el 2016 en el marc de la primera edició del Pla de Barris de Trinitat Nova, i culminant el 2024 amb el Pla de Barris vigent.

La posada en marxa de l’Espai Tres Ulls és la última fase que quedava pendent per culminar l’acció educativa del Pla de Barris de Trinitat Nova. El 2016 es van tancar els tres centres educatius existents al barri per definir i construir un nou model educatiu al voltant d’un nou equipament, el qual conté un Institut-Escola. Durant el 2017 i 2018 es van dur a terme les obres que havien de permetre disposar de les instal·lacions idònies on implementar el projecte educatiu 360 i al llarg de tota la vida. Es van reformar espais existents i se’n van crear de nous. Les classes van conviure amb les obres durant el seu transcurs, dos anys. Durant aquest temps i fins avui, s’ha estat implementant el nou projecte educatiu de centre, s’han incorporat els nous perfils psicosocials a l’equip educatiu (educadora social, educadora emocional, tècnica d’integració social, dinamitzadora audiovisual i dinamitzador comunitari) i s’ha fet camí per aprendre a viure i conviure entre professions tan diverses com la d’una mestra, una educadora social, o una dinamitzadora audiovisual o comunitària, entre d’altres. En l’etapa post pandèmia, finalment, s’ha pogut treballar la incorporació de tres noves figures per garantir l’èxit en la gestió i el desplegament de l’Espai Tres Ulls: l’espai comunitari de l’equipament. De cara a la darrera fase del Pla de Barris de Trinitat Nova, es preveu també completar l’univers educatiu del barri amb un nou Espai Familiar i la pacificació del carrer Pedrosa, una reurbanització que ha de permetre protegir un entorn escolar, familiar i veïnal, on es situen els grans equipaments educatius del barri: l’Escola Bressol Trinitat Nova, la Llar d’Infants Airet, el futur Espai Familiar, l’ieTN, i l’Espai Tres Ulls.