El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Actualitat

Torna

Es presenten 25 ofertes de negoci al programa de Baixos de Protecció Oficial de Ciutat Vella

17/11/2021 - 01:11h

Un cop valorats els projectes es preveu que els nou locals de propietat municipal s'adjudiquin durant el mes de març de l’any vinent.

La tercera edició del programa de Baixos de Protecció Oficial que impulsa el Districte de Ciutat Vella, en col·laboració amb Barcelona Activa, ha rebut un total de 25 ofertes interessades en obrir un negoci en algun dels 9 locals que han sortit concurs.

Un cop valorats els projectes es preveu que els nou locals de propietat municipal s’adjudiquin durant el mes de març de l’any vinent.

En la primera convocatòria de BPO, l’any 2018, es van presentar 36 ofertes; en la segona, l’any 2019, van ser 64 ofertes. En aquesta ocasió hi ha 2 propostes que ja s’havien presentat en convocatòries anteriors

En aquesta ocasió, també el Punt d’Atenció a l’Activitat Econòmica (PAAE) de Ciutat Vella, de Barcelona Activa ha assessorat a les persones emprenedores en la configuració dels projectes a les persones interessades, especialment en l’elaboració del Pla d’Empresa.

Novetats de la tercera edició de BPO

S’ha establert una única modalitat de contracte d’arrendament amb un termini de 5 anys, prorrogables fins a 2 anys més.

En relació amb el preu de la cessió, a més d’estar per sota del preu del mercat, s’ha aplicat una reducció al preu del lloguer del 15% durant el primer i el segon any, i un 7,5% durant el tercer, tenint en compte el context actual de crisis sanitària, per ajudar a la consolidació dels projectes.

S’estableix un període de carència de 3 mesos del pagament del lloguer.

Les propostes

Les propostes s’emmarquen en alguns dels àmbits econòmics que es defineixen al Pla de Desenvolupament Econòmic de Ciutat Vella 2021-2023, segons l’oferta tècnica presentada s’han classificat dins de l’àmbit principal de l’activitat:

 • Economia verda i circular                              – 1 proposta
 • Coneixement i innovació tecnològica           – 1 proposta
 • Comerç i serveis de proximitat                     – 6 propostes
 • Treball de cures i serveis a les persones     – 5 propostes
 • Projectes culturals                                         – 2 propostes
 • Petita producció urbana                                – 7 propostes
 • Alimentació sostenible                                  – 3 propostes
 • Economia blava                                            – cap proposta

Sens perjudici que, moltes de les propostes, es poden incloure en més d’un àmbit. Per exemple, comerç de proximitat i alimentació sostenible o comerç de proximitat i petita producció urbana.

 • Autònoms:                  5 i 2 (pendent constitució)
 • Associacions:              5 constituïdes i 2 (pendent constitució)
 • Fundacions:               1 constituïda
 • Cooperatives:             1 (pendent constitució)
 • Societat limitada:       3 constituïdes i 2 (pendent constitució)
 • UTE:                             1 (pendent constitució)
 • Altres:                         1 Club esportiu sense ànim de lucre

Altres activitats no han especificat la forma jurídica que adoptaran.

Les persones participants en el procediment han indicat la seva preferència sobre els locals, que es fa constar tot seguit:

 • Carrer de Robador, 3                                    Primera posició en 1 proposta
 • Carrer de Robador, 17                                  Cap primera posició
 • Carrer de Robador, 25-27                             Primera posició en 3 propostes
 • Carrer de Sant Ramon, 1                             Cap primera posició
 • Carrer de Sant Ramon, 6, local 1                 Primera posició en 2 propostes
 • Carrer de Cardona, 6                                    Cap primera posició
 • Carrer de Serra Xic, 2-4                               Primera posició en 2 propostes
 • Carrer de Sant Pere més Alt, 76, local 1      Primera posició en 12 propostes
 • Carrer de Sant Pere més Alt, 76, local 2      Primera posició en 5 propostes

A més, en funció de la forma jurídica dels impulsors de la proposta:

Els locals

 L’Ajuntament de Barcelona assumirà el cost de les adequacions bàsiques als locals per tal que aquests comptin amb les condicions necessàries per la nova activitat. Es lliuraran acabats, amb uns estàndards de qualitat similar, amb lavabo, tancaments, aire condicionat, calefacció i instal•lacions d’aigua i llum; i seran les persones adjudicatàries les que els adequaran per a la seva activitat específica (decoració, taulells, aparadors, reformes d’adaptació…).

El preu metre quadrat aplicable de referència és el següent: 1r any,  8 €/m2; 2n any, 8,8 €/m2; 3r any, 9,6 €/m2, a la finalització del tercer any de cessió, es revisarà anualment segons IPC interanual publicat per l’INE.

Després de la cessió i posada en marxa dels locals, Foment de Ciutat fa un primer acompanyament i Barcelona Activa fa un seguiment de cada projecte i facilita el treball en xarxa amb d’altres projectes econòmics i d’entitats socials per tal de fer un retorn social al territori de qualitat i favorable per a tothom, des de la perspectiva del projecte econòmic particular i també des de l’enriquiment del territori on es troben ubicats.