El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Actualitat

Torna

El programa XARSE es reforça aquest 2022 i farà més èmfasi en la capacitació digital

24/01/2022 - 01:01h

Pla de Barris. L'objectiu és apropar i facilitar tots els recursos i serveis disponibles per a les persones i famílies que han vist com la seva situació socioeconòmica ha empitjorat.

Els punts XARSE (Xarxes de suport socioeconòmic) es continuen desplegant als barris de Pla de Barris amb l’objectiu d’apropar i facilitar tots els recursos i serveis disponibles i donar una resposta efectiva i integral a les persones i famílies afectades per la crisi de la covid-19.

El programa, impulsat pel Pla de Barris, se centra en dues actuacions principals. Per una banda, l’atenció integral i individual a les persones i suport pràctic (amb tramitació telemàtica si s’escau) per derivar al recurs o recursos que més s’adeqüin a la seva necessitat. Alguns exemples dels tràmits o acompanyaments que es desenvolupen són la tramitació de la Renda Garantida de Ciutadania, l’Ingrés Mínim Vital, la identificació digital o altres tràmits telemàtics.

Per altra banda, el projecte també inclou formacions i acompanyaments grupals en entorns digitals, principalment vinculats a l’administració digital (La Meva Salut, inscripcions escolars, identificació digital…) i/o vinculats a l’ús de les TIC a nivell usuari per poder-se desenvolupar de manera autònoma (formació bàsica en informàtica, gestió del correu, cerca d’informació, banca electrònica…). Aquest objectiu, que es reforça en aquesta edició, ha desplegat tres tipus d’accions:

  1. Un servei d’acompanyament individual per a l’accés a recursos
  2. Un servei de formació i acompanyament TIC
  3. La coordinació del servei de suport emocional (que es desplega des de Salut) o d’altres projectes que es puguin vincular a les persones participants a la XARSE

Fins a desembre, el programa XARSE ha atès més de 10.000 persones.

Així doncs, els objectius del programa són:

Apropar i facilitar tots els recursos i serveis disponibles, tant de l’Ajuntament com de les entitats del territori, per tal de donar una resposta efectiva i integral a les persones/famílies que han vist com la seva situació socioeconòmica ha empitjorat.

Identificar necessitats d’aquestes persones no cobertes per la xarxa de recursos existents i articular accions de resposta.

Capacitar les entitats i el veïnat dels barris on treballa el Pla de Barris per tal de combatre l’escletxa digital i avançar cap a la seva autonomia en entorns vinculats a les noves tecnologies i l’administració digital.

Aquest 2022 es mantindran els 13 punts actuals, que són:

XARSE a la Trinitat Nova
(Barris: les Roquetes i la Trinitat Nova)
Telèfon de contacte: 695 39 20 02 (Cal trucar per demanar cita prèvia)

XARSE a la Zona Nord
(Barris: Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona)
Telèfon de contacte: 675 09 72 73 (Cal trucar per demanar cita prèvia)

XARSE al Turó de la Peira
(Barris: Turó de la Peira i Can Peguera)
Telèfon de contacte: 653 40 66 35 (Cal trucar per demanar cita prèvia)

XARSE a la Prosperitat
(Barris: la Prosperitat i Verdun)
Telèfon de contacte: 652 36 39 46 (Cal trucar per demanar cita prèvia)

XARSE a la Trinitat Vella
(Barris: la Trinitat Vella)
Telèfon de contacte: 675 60 79 03 (Cal trucar per demanar cita prèvia)

XARSE al Bon Pastor
(Barris: el Bon Pastor i Baró de Viver)
Telèfon de contacte: 656 30 67 98 (Cal trucar per demanar cita prèvia)

XARSE al Carmel i Can Baró
(Barris: el Carmel i Can Baró)
Telèfon de contacte: 657 18 15 42 (Cal trucar per demanar cita prèvia)

XARSE al Besòs i el Maresme i la Verneda i la Pau
(Barris: el Besòs i el Maresme, la Verneda i la Pau)
Telèfon de contacte: 675 60 79 18 (Cal trucar per demanar cita prèvia)

XARSE a la Marina
(Barris: la Marina de Port i la Marina del Prat Vermell)
Telèfon de contacte: 675 60 79 10 (Cal trucar per demanar cita prèvia)

XARSE al Poble-sec
(Barris: el Poble-sec)
Telèfon de contacte: 616 56 02 52 (Cal trucar per demanar cita prèvia)

XARSE al Raval
(Barris: el Raval i el Gòtic)
Telèfon de contacte: 675 60 85 41 (Cal trucar per demanar cita prèvia)