El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Actualitat

Torna

Comença a treballar el nou Espai Zona Nord

02/12/2019 - 03:12h

Allotja una Oficina d’Habitatge, una altre d’Atenció Ciutadana i un Punt d’Assessorament Energètic

Allotja una Oficina d’Habitatge, una altre d’Atenció Ciutadana i un Punt d’Assessorament Energètic

El dilluns 2 de desembre és el dia en què ha entrat en funcionament el nou Espai Zona Nord, al carrer Escolapi Càncer 5, que allotja tres serveis per a Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona. Es tracten de l’Oficina d’Habitatge Zona Nord, l’Oficina d’Atenció Ciutadana Zona Nord i el Punt d’Assessorament Energètic Zona Nord.

Oficina d’Habitatge Zona Nord

Les problemàtiques relacionades amb el dret a l’habitatge són ben presents a Ciutat Meridia­na, Torre Baró i Vallbona. De fet, el territori de la Zona Nord ha patit i continua patint un important nombre de desnonaments, habitatges amb manca d’accessibilitat, deficiències en matèria energètica i comunitats veïnals vulnerables. Per aquest motiu, l’Ajuntament ha treba­llat a través del Pla de Barris Zona Nord per apropar al màxim a la ciutadania aquells recursos que puguin contribuir a mitigar les carències en matèria d’habitatge i drets energètics. La nova Oficina d’Habitatge apropa a la Zona Nord els serveis que ofereix des de fa anys l’Ofi­cina d’Habitatge de Nou Barris, ubicada a l’edifici de la Seu del Districte, donades les especials necessitats en aquesta matèria dels tres barris. Així, aquí podreu:

 • Inscriure-us al Registre de Sol·licitants per a les adjudi­cacions d’habitatge de protecció oficial
 • Informar-vos sobre ajuts disponibles
 • Rebre assessorament legal i acompanyament en matèria d’habitatge

Es recomana demanar cita prèvia al telèfon 010.

Horari d’atenció: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h

https://habitatge.barcelona/ca

Oficina d’Atenció Ciutadana Zona Nord

Substitueix la que fins ara estava ubicada al carrer Costabona. Aquí podreu:

 • Obtenir informació general sobre la ciutat de Barcelo­na i sobre els tràmits i gestions municipals
 • Presentar queixes i/o suggeriments sobre el funciona­ment dels serveis públics de la ciutat
 • Realitzar tràmits municipals: Padró d’habitants; Hisenda Municipal (multes, duplicats, domiciliacions, …); Registre de documents; Targeta Rosa; Animals de companyia

Podeu obtenir cita prèvia al Quiosc de tràmits, trucant al 010, o a https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20100001515

Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 8.30 a 14 h.

https://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana

Punt d’Assessorament Energètic Zona Nord

Substitueix el punt ubicat fins ara al Centre Cívic Zona Nord. Aquí podreu rebre suport i orientació en cas que vulgueu:

 • Millorar l’eficiència energètica de la vostra llar optimit­zant els serveis d’electricitat, aigua i gas
 • Mantenir casa vostra en unes condicions energètiques adequades quan la vostra situació eco­nòmica sigui complicada, o si ja heu rebut l’avís d’una companyia subministradora
 • Tramitar ajuts o multes o fer gestions amb les com­panyies subministradores
 • Defensar els vostres drets denunciant les companyies subministradores en cas d’incompliment de la legis­lació vigent
 • Tramitar informes d’exclusió residencial o contactar amb els serveis socials

Horari d’atenció: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h, i dijous tarda de 15 a 18.30 h

https://habitatge.barcelona/ca/drets-energetics

El nou Espai Zona Nord

L’Espai Zona Nord neix amb la vocació d’oferir una atenció integral al veïnat i fomentar-hi les sinèrgies. Així mateix, la nova ubicació a la vora de les estacions de tren i metro, de diverses parades de bus i del pont que co­munica amb Vallbona, apropa els serveis als tres barris en un espai de nova creació davant la plaça Eucaliptus.